Ders Müfredatları

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Lisansüstü Programları Ders Müfredatları

2015-2016 Öğretim Yılı Yüksek Lisans Programı Ders Yükleri

Güz Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Eğitimde İstatistiksel Yöntemler

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

2

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar

Dr. Öğr. Üyesi Feride KARACA

4

Çağdaş Öğrenme Teorileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

5

Web Ortamında Arayüz Tasarımı

 

6

Eğitim Materyallerinde İçerik Zenginleştirme

Dr. Abdullah DÜVENCİ

7

Eğitsel Yazılımlarda Karar Verme Algoritmaları

Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL

8

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

 

Bahar Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Bilişim Teknolojilerinde Sosyo-Psikolojik Değişkenler

 

2

Yapılandırmacı Çokluortam Tasarımı

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Feride KARACA

4

Öğretimsel Sistem Tasarımı ve Modelleri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

5

Araştırma Semineri

Dr. Öğr. Üyesi Feride Karaca

6

Eğitsel Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme

 

7

Etkileşimli Hikaye Anlatımı ve Bilgisayar Oyunları

Dr. Abdullah DÜVENCİ

8

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim

 

Detaylı ders müfredatına ulaşmak için tıklayınız.

2015-2016 Öğretim Yılı Doktora Programı Ders Yükleri

Güz Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

İleri İstatistik

 

2

Eğitsel Sümülasyonlar ve Sanal Laboratuvarlar

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Alan Uygulamalarının İncelenmesi

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

4

Okullarda Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması

Dr. Öğr. Üyesi Feride KARACA

5

Tasarım Temelli Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

6

Etkileşimli Ortamların Analiz ve Tasarımı

 

7

İnsan Performans Teknolojisi: Teori ve Uygulama

Dr. Abdullah DÜVENCİ

8

Kullanıcı-Arayüz Tasarımı ve Kullanışlılık

 

Bahar Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Karşılaştırmalı Eğitim Teknolojileri Politikaları

 

2

Bilgisayar Destekli Veri Analizi

 

3

Nitel Araştırma Yöntemleri

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

4

Mobil Programlama ve Eğitsel Uygulama Geliştirme

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

5

Öğretim Teknolojilerinde Literatür Araştırmaları ve Yorumları

 

6

Anket ve Ölçek Geliştirme

Dr. Öğr. Üyesi Feride KARACA

7

Problem Çözmeye Yönelik Öğretim Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

8

Sosyal Medyada Eğitsel Araştırmalar

Dr. Abdullah DÜVENCİ

9

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları ve Akıllı Programlama

Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL

10

Bilişsel Süreçler ve Öğrenme

 

Detaylı ders müfredatına ulaşmak için tıklayınız


Bu sayfa Computer Education and Instructional Technologies tarafından en son 02.08.2018 16:04:19 tarihinde güncellenmiştir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

HIZLI ERİŞİM