Program Hakkında

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Lisans Programı Hakkında

Program Profili

Program yarıyıl esasına dayalı olarak toplam 8 yarıyıl ve 4 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili Türkçedir.

Yeterlilik Koşulları

YÖK'ün belirlediği koşullar ve kurallar haricinde bölümün herhangi bir yeterlilik koşulu veya kuralı mevcut değildir.

BÖTE Bölümü ÖSYM Puan Türü ve Kontenjanı
ÖSYM Puan Türü: YGS - I   Kontenjanı: I. Öğretim - 50

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, ilgili bağlantıya tıklayarak detaylı bilgi elde edilebilir. Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural vizenin yüzde kırkı ile final sınavının yüzde altmışı toplanarak hesaplanmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi) geçerlidir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesinin ilgili mevzuatına bakınız.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrencilerimiz; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği yanı sıra, bilgi-bilişim merkezi yöneticiliği ve danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme uzmanlığı, yazılım-tasarım geliştirme uzmanlığı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcılığı, bilgisayar programcılığı, ağ yöneticiliği, sistem ve multimedya tasarımcılığı, multimedya ve grafik tasarımcılığı, test ve değerlendirme uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüzden başarıyla mezun olan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora alanında çalışmalarına devam etmelerine imkan tanınmaktadır. Her ne kadar bu geçişler YÖK mevzuatı gereğince yapılsa da, özetle aşağıdaki kriterler geçerlidir. Detaylı bilgi için YÖK’ün ilgili mevzuatına bakılmalıdır.
 

Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, Bilim Sınavı ve Mülakat

Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve Mülakat

 

Bu sayfa Computer Education and Instructional Technologies tarafından en son 16.03.2020 13:28:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM