Projeler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Proje Bilgileri

Proje Adı

Dönem

Kurum 

Durum

Masal TV

2018-

2019

İstanbul Kalkınma Ajansı

Tamamlandı

Bilim Merkezleri ve Meslek Liseleri İşbirliğinde Nesnelerin İnterneti

2018-

2019

TUBİTAK

Tamamlandı

Eğitimde Üç Boyutlu Uygulamalar ile Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Karşılaştırılması: Tıp Fakültesi Örneği

2017-

2018

BAPKO

Tamamlandı

Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Proje Geliştirmede Nesnelerin İnterneti (IoT) Deneyimi

2017 -

2020

BAPKO

Tamamlandı

Eğitimde Üç Boyutlu Uygulamalar ile Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Karşılaştırılması: Tıp Fakültesi Örneği

2017 -

BAPKO

Devam Ediyor

Designing a 3D Virtual Environment For Teaching IoT, Avrupa Birliği Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklık Projesi

2017 -

2019

Avrupa Birliği

Tamamlandı

3 Boyutlu Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Sanal Eğitsel Ajanların Farklı Özelliklerinin Öğrenme Performansı, Göz İzleme ve Biyofizyolojik Verilere Etkilerinin İncelenmesi

2015 - 

TÜBİTAK

Devam Ediyor

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencileri İçin Elektronik Profesyonel Gelişim Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması

2015 -

2019 

BAPKO

Tamamlandı

Eğitim Fakültesi Staj Laboratuvarlarının Kurulması ve Çevrim-içi Uygulama Topluluğunun Oluşturulmasına Yönelik Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi [Altyapı Projesi]

2015 - 

BAPKO

Devam Ediyor

Bulut Uygulamalarının Mobil Öğrenme Teknolojisi Olarak Eğitim Sürecine Entegrasyonu

2015 - 

BAPKO 

Devam Ediyor 

Eğitsel Yazılım Değerlendirme Araçlarının İncelenmesi

2015 - 2016

ÖYP

Tamamlandı

Argümantasyon Yönteminin Etkililiği Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması

2014 - 2015

BAPKO

Tamamlandı 

Fatih Eğitim Projesi Kapsamında Hazırlanan Z-Kitapların Göz İzleme ve Sesli Düşünme Teknikleri Doğrultusunda İncelenmesi

2013 - 2014

ÖYP 

Tamamlandı

Bilişim Adaylarına Yönelik Programlama Eğitiminde Görsel Blok Programlama Ve Mobil Uygulama Geliştirme Araçları

2013 - 2014

BAPKO 

Tamamlandı 

Temel Bilgi Teknolojisi Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Geliştirilen Otomatik Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi İle Verilecek Sosyal Paylaşım Temelli ve Bilgisayar Temelli Geri Bildirimin Öğrenme Performansına ve Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi

2012 - 2014

TÜBİTAK

Tamamlandı 

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuarı Kurulumu [AltYapı Projesi]

2009 - 2011

BAPKO 

Tamamlandı 

Medya ve Şiddet: Mafya Dizilerinin Toplumsal Şiddet Üzerine Etkileri

2008 - 2010

BAPKO 

Tamamlandı 

Eşzamanlı Bilgisayar Tabanlı İletişim Teknolojileri: Yabancı Dil Sözel Becerilerin Geliştirilmesi Açısından Bir Karşılaştırma

2006 - 2007

BAPKO 

Tamamlandı 

Ortaöğretim Fen Alanları Derslerinde Kullanılmak Üzere hazırlanmış Eğitim Programlarının Dizayn, İçerik ve Kullanılabilirlik Açılarından İncelenmesi, Eğitim Kurumlarında Kullanım Düzeyleri ve Nedenlerinin Belirlenmesi

2001 - 2002

BAPKO

Tamamlandı 

Sürücü Alışkanlıkları ve Sürücülerin Kaygı Seviyeleri İle Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki

2000 - 2002

BAPKO

Tamamlandı 

Öğrenci Becerilerinin Değerlenmesinde Psikoteknik Batarya Uygulaması

1998 - 1999

BAPKO 

Tamamlandı 

İstanbul Kültür Parkı Projesi

1997 - 1999

Çocuk Vakfı 

Tamamlandı 

Gençlerin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Projesi

1997 - 1999

Çocuk Vakfı 

Tamamlandı 

Dünya’da ve Türkiye’de Özel Okulların Yapısı, Gelişimi ve İmajı Üzerine Bir Araştırma

1996 - 1997

İTO 

Tamamlandı


Bu sayfa Computer Education and Instructional Technologies tarafından en son 13.06.2020 00:44:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM