Atatürk Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Akademik Kadro

Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölümü
Akademik Kadro Bilgileri 

Prof. Dr.

Nesrin ÖZDENER

nozdener@marmara.edu.tr

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Dr.

Abdullah DÜVENCİ

aduvenci@marmara.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet ARSLAN

aarslan@marmara.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Feyzi SATICI

ahmet.satici@marmara.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi

Feride KARACA

krcferide@gmail.com

 

Öğr. Gör. Dr.

Ahmet Bilal YAPRAKDAL

abyaprakdal@marmara.edu.tr

 

Öğr. Gör. Dr.

Adil GÜLER

asguler@hotmail.com

 

Öğr. Gör.

Murat ÇAKAR

mcakar@marmara.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Cahit CENGİZHAN

cahit@marmara.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Mehmet ELİBOL

mehmet.elibol@marmara.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Soner KOTAN

sonerkotan@gmail.com

 

   

Bu sayfa Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi tarafından en son 02.04.2018 12:57:37 tarihinde güncellenmiştir.