Atatürk Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Projeler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Proje Bilgileri

Proje Adı

Dönem

Kurum 

Durum

Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Proje Geliştirmede Nesnelerin İnterneti (IoT) Deneyimi

2017 -

BAPKO

Devam Ediyor

Eğitimde Üç Boyutlu Uygulamalar ile Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Karşılaştırılması: Tıp Fakültesi Örneği

2017 -

BAPKO

Devam Ediyor

Designing a 3D Virtual Environment For Teaching IoT, Avrupa Birliği Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklık Projesi

2017 -

Avrupa Birliği

Devam Ediyor

3 Boyutlu Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Sanal Eğitsel Ajanların Farklı Özelliklerinin Öğrenme Performansı, Göz İzleme ve Biyofizyolojik Verilere Etkilerinin İncelenmesi

2015 - 

TÜBİTAK

Devam Ediyor

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencileri İçin Elektronik Profesyonel Gelişim Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması

2015 - 

BAPKO

Devam Ediyor

Eğitim Fakültesi Staj Laboratuvarlarının Kurulması ve Çevrim-içi Uygulama Topluluğunun Oluşturulmasına Yönelik Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi [Altyapı Projesi]

2015 - 

BAPKO 

Devam Ediyor

Bulut Uygulamalarının Mobil Öğrenme Teknolojisi Olarak Eğitim Sürecine Entegrasyonu

2015 - 

BAPKO 

Devam Ediyor 

Eğitsel Yazılım Değerlendirme Araçlarının İncelenmesi

2015 - 2016

ÖYP

Tamamlandı

Argümantasyon Yönteminin Etkililiği Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması

2014 - 2015

BAPKO

Tamamlandı 

Fatih Eğitim Projesi Kapsamında Hazırlanan Z-Kitapların Göz İzleme ve Sesli Düşünme Teknikleri Doğrultusunda İncelenmesi

2013 - 2014

ÖYP 

Tamamlandı

Bilişim Adaylarına Yönelik Programlama Eğitiminde Görsel Blok Programlama Ve Mobil Uygulama Geliştirme Araçları

2013 - 2014

BAPKO 

Tamamlandı 

Temel Bilgi Teknolojisi Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Geliştirilen Otomatik Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi İle Verilecek Sosyal Paylaşım Temelli ve Bilgisayar Temelli Geri Bildirimin Öğrenme Performansına ve Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi

2012 - 2014

TÜBİTAK

Tamamlandı 

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Laboratuarı Kurulumu [AltYapı Projesi]

2009 - 2011

BAPKO 

Tamamlandı 

Medya ve Şiddet: Mafya Dizilerinin Toplumsal Şiddet Üzerine Etkileri

2008 - 2010

BAPKO 

Tamamlandı 

Eşzamanlı Bilgisayar Tabanlı İletişim Teknolojileri: Yabancı Dil Sözel Becerilerin Geliştirilmesi Açısından Bir Karşılaştırma

2006 - 2007

BAPKO 

Tamamlandı 

Ortaöğretim Fen Alanları Derslerinde Kullanılmak Üzere hazırlanmış Eğitim Programlarının Dizayn, İçerik ve Kullanılabilirlik Açılarından İncelenmesi, Eğitim Kurumlarında Kullanım Düzeyleri ve Nedenlerinin Belirlenmesi

2001 - 2002

BAPKO

Tamamlandı 

Sürücü Alışkanlıkları ve Sürücülerin Kaygı Seviyeleri İle Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki

2000 - 2002

BAPKO

Tamamlandı 

Öğrenci Becerilerinin Değerlenmesinde Psikoteknik Batarya Uygulaması

1998 - 1999

BAPKO 

Tamamlandı 

İstanbul Kültür Parkı Projesi

1997 - 1999

Çocuk Vakfı 

Tamamlandı 

Gençlerin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Projesi

1997 - 1999

Çocuk Vakfı 

Tamamlandı 

Dünya’da ve Türkiye’de Özel Okulların Yapısı, Gelişimi ve İmajı Üzerine Bir Araştırma

1996 - 1997

İTO 

Tamamlandı

Bu sayfa Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi tarafından en son 11.04.2018 11:24:54 tarihinde güncellenmiştir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi