Atatürk Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Staj Otomasyon Sistemi Kullanıma Açıldı

Staj Otomasyon Sistemi Kullanıma Açıldı

Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen “Eğitim Fakültesi Staj Laboratuvarlarının Kurulması ve Çevrim-içi Uygulama Topluluğunun Oluşturulmasına Yönelik Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi” isimli proje 2015-2016 öğretim sezonundan itibaren bölümümüzde kullanıma girmiş bulunmaktadır

Proje kapsamında bölümümüzde yürütülmekte olan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini iyileştirmeye yönelik olarak bir otomasyon sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Staj otomasyonu ile Fakülte-okul işbirliğinin tüm paydaşları açısından aşağıda belirtilen kazanımların gerçekleşmesi beklenmektedir:

- Fakülte-okul işbirliğinin paydaşları olan öğretmen adayı, uygulama öğretmenleri ve fakülte öğretim elemanları arasındaki etkileşimli öğrenme ortamını arttırmak,

- Okul Deneyimi etkinliklerinin otomasyon sistemine aktarmak ve öğretmen adaylarının etkinliklerini elektronik ortamda raporlaştırmak,

- Öğretmen adaylarının fakülte öğretim elemanından hızlı ve etkili geri bildirim alabilmelerini sağlamak,

- Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri için bir fakülte modelinin oluşturmak,

- Fakülte öğretim elemanına, öğretmen adaylarının takibini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilme imkânı tanımak,

- Paylaşılan etkinliklerin otomasyon sisteminde akran değerlendirmesine acımak ve çevrim-içi geri bildirim almak,

- Öğretmen adayları staj otomasyonuna yeni gözlemler girebilmeleri, yayınlanan gözlemler hakkında yorum yazıp tartışabilmeleri ve bunlara oy vererek değerlendirilmesine katkıda bulunabilmelerini sağlamak,

- Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması etkinlikleri için sistem üzerinden öğretmen adaylarına otomatik olarak e-portfolyo oluşturulabilme fırsatı sunmak.

Bu sayfa Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi tarafından en son 30.11.2015 15:52:55 tarihinde güncellenmiştir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi