Atatürk Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Elektronik Profesyonel Gelişim Sistemine Geçiyoruz

Bölümümüz öğretim elemanları tarafından hazırlanan “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencileri İçin Elektronik Profesyonel Gelişim Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Proje kapsamında bölümümüz öğrencileri için E-Portfolyo sisteminin kurulması planlanmaktadır.

Sistemin amacı, bölümümüz öğrencilerinin lisans eğitimleri boyunca geliştirdikleri ürünlerini ve kişisel gelişimlerini sergileyebilecekleri web destekli portfolyo ortamının eğitim ortamı olarak kullanılacağı bu bir kişisel gelişim alanı geliştirmek ve uygulamaktır. Bu çalışma ile öğrencilerin üniversite eğitimleri sırasında hazırlamış oldukları ödev, proje, rapor gibi ürünler ile üniversite dışında katıldıkları etkinlikler ve projelerle profesyonel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Deneyim ve projenin önemli olduğu iş yaşamında, üniversite hayatı boyunca yapılan çalışmaların yeri çok önemlidir. Öğrencilerinin 4 sene boyunca yaptıkları çalışmaları e-portfolyo sistemi üzerinden ulaşılabilir olacağı için, özel sektör odaklı çalışmaları ve öğretmenlik mesleği haricinde kariyer olanaklarına daha kolay adapte olmalarını sağlayacaktır.

E- çalışmada e-portfolyonun üniversite ortamında etkin olarak kullanılabilirliğini araştırmak, e-portfolyo değerlendirme sürecinin öğrencilerin başarısını nasıl etkilediğini incelemek, yapılandırmacı öğrenme modelinin e-portfolyo entegrasyonu ile etkin olarak uygulanabilirliğine bakmak ve bu uygulamanın öğrencilerin tutumlarına olumlu ya da olumsuz etkileri olup olmadığını gözlemlemek de amaçlanmıştır.

Bu sayfa Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi tarafından en son 08.12.2015 16:46:20 tarihinde güncellenmiştir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi