Atatürk Eğitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Ders Müfredatları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Lisansüstü Programları Ders Müfredatları

2015-2016 Öğretim Yılı Yüksek Lisans Programı Ders Yükleri

Güz Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Eğitimde İstatistiksel Yöntemler

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

2

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar

Yrd.Doç.Dr. Feride KARACA

4

Çağdaş Öğrenme Teorileri

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Feyzi SATICI

5

Web Ortamında Arayüz Tasarımı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

6

Eğitim Materyallerinde İçerik Zenginleştirme

Dr. Abdullah DÜVENCİ

7

Eğitsel Yazılımlarda Karar Verme Algoritmaları

Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL

8

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Dr. Esad ESGİN

Bahar Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Bilişim Teknolojilerinde Sosyo-Psikolojik Değişkenler

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

2

Yapılandırmacı Çokluortam Tasarımı

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu

Yrd.Doç.Dr. Feride KARACA

4

Öğretimsel Sistem Tasarımı ve Modelleri

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Feyzi SATICI

5

Araştırma Semineri

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

6

Eğitsel Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

7

Etkileşimli Hikaye Anlatımı ve Bilgisayar Oyunları

Dr. Abdullah DÜVENCİ

8

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim

Dr. Esad ESGİN

2015-2016 Öğretim Yılı Doktora Programı Ders Yükleri

Güz Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

İleri İstatistik

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

2

Eğitsel Sümülasyonlar ve Sanal Laboratuvarlar

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Alan Uygulamalarının İncelenmesi

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

4

Okullarda Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması

Yrd.Doç.Dr. Feride KARACA

5

Tasarım Temelli Araştırma

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Feyzi SATICI

6

Etkileşimli Ortamların Analiz ve Tasarımı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

7

İnsan Performans Teknolojisi: Teori ve Uygulama

Dr. Abdullah DÜVENCİ

8

Kullanıcı-Arayüz Tasarımı ve Kullanışlılık

Dr. Esad ESGİN

Bahar Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Karşılaştırmalı Eğitim Teknolojileri Politikaları

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

2

Bilgisayar Destekli Veri Analizi

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

3

Nitel Araştırma Yöntemleri

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

4

Mobil Programlama ve Eğitsel Uygulama Geliştirme

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

5

Öğretim Teknolojilerinde Literatür Araştırmaları ve Yorumları

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

6

Anket ve Ölçek Geliştirme

Yrd.Doç.Dr. Feride KARACA

7

Problem Çözmeye Yönelik Öğretim Tasarımı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Feyzi SATICI

8

Sosyal Medyada Eğitsel Araştırmalar

Dr. Abdullah DÜVENCİ

9

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları ve Akıllı Programlama

Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL

10

Bilişsel Süreçler ve Öğrenme

Dr. Esad ESGİN

Bu sayfa Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi tarafından en son 13.10.2015 09:39:44 tarihinde güncellenmiştir.