GENEL BİLGİLER

Sub Image

Genel Bilgiler

 

Bölüm Başkanı :  Prof. Dr. Servet BAYRAM Bölüm Başkan Yardımcısı :  Öğr. Gör. Dr. Ahmet ARSLAN Bilgisayar  ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim  Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu anabilim  dalı, ilköğretim ve ortaöğretim kademesi için Bilgisayar ve Öğretim  Teknolojileri Öğretmenleri yetiştirmektedir.

 

Eski Bölüm Başkanları:
Prof. Dr. Hikmet SAVCI (1998 - 1999) Prof. Dr. Esat HAMZAOĞLU (1999 - 2000) Prof. Dr. Servet BAYRAM (2000 - Devam Ediyor.)

Bölüm tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz.

You can download the brochure of department in English PDF document by click here.

Bölüm hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.

You can detailed information about the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here.

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı’nda lisans derecesinde eğitim verilmektedir.
Lisans programının amacı; ilköğretimde (K-12) görev alacak bilgisayar öğretmeni adaylarına, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Adaylar, kazandıkları teorik bilgileri geliştirebilmek için bilgisayar laboratuarlarından yararlanmaktadırlar.
Bölümün öncelikli hedefi; 21. yüzyıl bilişim çağına uyumlu, dijital okur yazarlığı yüksek bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilere, bilişim ve enformasyon teknolojileri ışığında güncel, gelişmekte olan, uygulamaya dönük bilgiler sunulmaktadır. Mesleki eğitim ve alan yeterliliğine yönelik bilgi ve beceriler, gelişmiş teknolojiler perspektifinde kazandırılmaktadır.
Lisans programını tamamlayanlar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde lisans derecesi ve öğretmenlik sertifikasi almaya hak kazanırlar. Mezunlar, ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmen olarak görev alabilirler.


BÖTE Bölümü ÖSYM Puan Türü ve Kontenjanı
ÖSYM Puan  Türü: YGS - I Kontenjanı: I. Öğretim - 55 ; II.  Öğretim - 55

İş Alanları

 • Kamu / Özel Kuruluşun Bilgi-Bilişim Merkezi Yöneticisi - Danışmanı
 • Öğretim Teknolojileri Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
 • Yazılım-Tasarım Geliştirme Uzmanı
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni
 • Eğitim ve Öğretim Teknoloğu
 • Üniversitede Akademik Çalışma
 • Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı
 • Multimedya ve Grafik Tasarım
 • Bilgisayar Programcısı
 • Test ve Değerlendirme Uzmanı
 • Proje Yöneticisi
 • Ağ Yöneticisi
 • Sistem Tasarımcısı
 • Multimedya Tasarımcısı

Bölüm Öğrenci Temsilcileri
Bölüm Öğrenci Temsilcisi : B. Selim PAMUKÇU
I. Öğretim
1. Sınıf Temsilcisi :  Fuat YILDIRIM 2. Sınıf Temsilcisi :  İskender Volkan SANCAR 3. Sınıf Temsilcisi :  B. Selim PAMUKÇU 4. Sınıf Temsilcisi : Elif TAYLAN
II. Öğretim
1. Sınıf Temsilcisi :  İbrahim SAPMAZ 2. Sınıf Temsilcisi :  Mustafa DEGİM 3. Sınıf Temsilcisi :  Abdullah ÇELİK 4. Sınıf Temsilcisi : Canan UĞURLU


Bu sayfa Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği tarafından güncellenmektedir.

Son güncelleme tarihi: 07.03.2013 11:56:15