Atatürk Faculty of EducationComputer Education and Instructional Technologies

Computer Education and Instructional Technologies

Ders Müfredatları

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Lisansüstü Programları Ders Müfredatları

2015-2016 Öğretim Yılı Yüksek Lisans Programı Ders Yükleri

Güz Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Eğitimde İstatistiksel Yöntemler

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

2

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar

Dr. Öğr. Üyesi Feride KARACA

4

Çağdaş Öğrenme Teorileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

5

Web Ortamında Arayüz Tasarımı

 

6

Eğitim Materyallerinde İçerik Zenginleştirme

Dr. Abdullah DÜVENCİ

7

Eğitsel Yazılımlarda Karar Verme Algoritmaları

Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL

8

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

 

Bahar Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Bilişim Teknolojilerinde Sosyo-Psikolojik Değişkenler

 

2

Yapılandırmacı Çokluortam Tasarımı

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Feride KARACA

4

Öğretimsel Sistem Tasarımı ve Modelleri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

5

Araştırma Semineri

Dr. Öğr. Üyesi Feride Karaca

6

Eğitsel Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme

 

7

Etkileşimli Hikaye Anlatımı ve Bilgisayar Oyunları

Dr. Abdullah DÜVENCİ

8

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim

Dr. Esad ESGİN

Detaylı ders müfredatına ulaşmak için tıklayınız.

2015-2016 Öğretim Yılı Doktora Programı Ders Yükleri

Güz Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

İleri İstatistik

 

2

Eğitsel Sümülasyonlar ve Sanal Laboratuvarlar

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Alan Uygulamalarının İncelenmesi

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

4

Okullarda Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması

Dr. Öğr. Üyesi Feride KARACA

5

Tasarım Temelli Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

6

Etkileşimli Ortamların Analiz ve Tasarımı

 

7

İnsan Performans Teknolojisi: Teori ve Uygulama

Dr. Abdullah DÜVENCİ

8

Kullanıcı-Arayüz Tasarımı ve Kullanışlılık

 

Bahar Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Karşılaştırmalı Eğitim Teknolojileri Politikaları

 

2

Bilgisayar Destekli Veri Analizi

 

3

Nitel Araştırma Yöntemleri

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

4

Mobil Programlama ve Eğitsel Uygulama Geliştirme

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

5

Öğretim Teknolojilerinde Literatür Araştırmaları ve Yorumları

 

6

Anket ve Ölçek Geliştirme

Dr. Öğr. Üyesi Feride KARACA

7

Problem Çözmeye Yönelik Öğretim Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi SATICI

8

Sosyal Medyada Eğitsel Araştırmalar

Dr. Abdullah DÜVENCİ

9

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları ve Akıllı Programlama

Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL

10

Bilişsel Süreçler ve Öğrenme

 

Detaylı ders müfredatına ulaşmak için tıklayınız