Atatürk Faculty of EducationComputer Education and Instructional Technologies

Computer Education and Instructional Technologies

Ders Müfredatları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Lisansüstü Programları Ders Müfredatları

2015-2016 Öğretim Yılı Yüksek Lisans Programı Ders Yükleri

Güz Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Eğitimde İstatistiksel Yöntemler

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

2

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar

Yrd.Doç.Dr. Feride KARACA

4

Çağdaş Öğrenme Teorileri

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Feyzi SATICI

5

Web Ortamında Arayüz Tasarımı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

6

Eğitim Materyallerinde İçerik Zenginleştirme

Dr. Abdullah DÜVENCİ

7

Eğitsel Yazılımlarda Karar Verme Algoritmaları

Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL

8

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Dr. Esad ESGİN

Bahar Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Bilişim Teknolojilerinde Sosyo-Psikolojik Değişkenler

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

2

Yapılandırmacı Çokluortam Tasarımı

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu

Yrd.Doç.Dr. Feride KARACA

4

Öğretimsel Sistem Tasarımı ve Modelleri

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Feyzi SATICI

5

Araştırma Semineri

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

6

Eğitsel Yazılım Geliştirme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

7

Etkileşimli Hikaye Anlatımı ve Bilgisayar Oyunları

Dr. Abdullah DÜVENCİ

8

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim

Dr. Esad ESGİN

2015-2016 Öğretim Yılı Doktora Programı Ders Yükleri

Güz Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

İleri İstatistik

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

2

Eğitsel Sümülasyonlar ve Sanal Laboratuvarlar

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

3

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Alan Uygulamalarının İncelenmesi

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

4

Okullarda Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması

Yrd.Doç.Dr. Feride KARACA

5

Tasarım Temelli Araştırma

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Feyzi SATICI

6

Etkileşimli Ortamların Analiz ve Tasarımı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

7

İnsan Performans Teknolojisi: Teori ve Uygulama

Dr. Abdullah DÜVENCİ

8

Kullanıcı-Arayüz Tasarımı ve Kullanışlılık

Dr. Esad ESGİN

Bahar Yarıyılı

No

DERSİN ADI

ÖĞRETİM ELEMANI

1

Karşılaştırmalı Eğitim Teknolojileri Politikaları

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

2

Bilgisayar Destekli Veri Analizi

Doç.Dr. Yavuz ERDOĞAN

3

Nitel Araştırma Yöntemleri

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

4

Mobil Programlama ve Eğitsel Uygulama Geliştirme

Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER

5

Öğretim Teknolojilerinde Literatür Araştırmaları ve Yorumları

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN

6

Anket ve Ölçek Geliştirme

Yrd.Doç.Dr. Feride KARACA

7

Problem Çözmeye Yönelik Öğretim Tasarımı

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Feyzi SATICI

8

Sosyal Medyada Eğitsel Araştırmalar

Dr. Abdullah DÜVENCİ

9

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları ve Akıllı Programlama

Dr. Ahmet Bilal YAPRAKDAL

10

Bilişsel Süreçler ve Öğrenme

Dr. Esad ESGİN