Atatürk Faculty of EducationComputer Education and Instructional Technologies

Computer Education and Instructional Technologies

Marmara BÖTE Edtechist Konferansında

Marmara BÖTE Edtechist Konferansında

Marmara BÖTE, 18-19 Nisan 2015'te Mef Üniversitesinde düzenlenen Edtechist Eğitim Teknolojileri Konferansına katıldı. Konferansta, okul kurucuları, liderler, öğretmenler, eğitim teknolojisi uzmanları ve eğitim teknolojileri ile ilgilenen kişiler bir araya geldi. Eğitim teknolojilerinde uluslararası alanda uzman konuşmacıların da katıldığı konferansta iki gün boyunca yer aldık.