Atatürk Faculty of EducationComputer Education and Instructional Technologies

Computer Education and Instructional Technologies

Akademik Kadro

Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölümü
Akademik Kadro Bilgileri 

Doç. Dr.

Nesrin ÖZDENER

nozdener@marmara.edu.tr

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Dr.

Abdullah DÜVENCİ

aduvenci@marmara.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr.

Ahmet ARSLAN

aarslan@marmara.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr.

Ahmet Feyzi SATICI

ahmet.satici@marmara.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr.

Feride KARACA

krcferide@gmail.com

 

Öğr. Gör. Dr.

Ahmet Bilal YAPRAKDAL

abyaprakdal@marmara.edu.tr

 

Öğr. Gör. Dr.

Adil GÜLER

asguler@hotmail.com

 

Öğr. Gör.

Murat ÇAKAR

mcakar@marmara.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Cahit CENGİZHAN

cahit@marmara.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Mehmet ELİBOL

mehmet.elibol@marmara.edu.tr

 

Öğr. Gör.

Soner KOTAN

sonerkotan@gmail.com

 

Arş. Gör.

Muhammed DAĞLI

muhammed_dagli@hotmail.com

ÖYP Görevlendirme

Arş. Gör.

Can MIHCI

can.mihci@marmara.edu.tr

ÖYP Görevlendirme 

Arş. Gör.

Ali GERİŞ

ali.geris@marmara.edu.tr

ÖYP Görevlendirme